S97 ( Dung Môi Cao Su )

S97 ( Dung Môi Cao Su )

 • 64742-49-0
 • Singapore
 • 1384

Mô tả:

S97 (Dung Môi Cao Su) là một sản phẩm hoá chất được sử dụng như một dung môi và chất phụ gia trong ngành công nghiệp cao su. Với tính chất đặc trưng và khả năng hoà tan, nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và gia công cao su. Tuy nhiên, trước khi sử dụng S97, cần tuân thủ các biện pháp an toàn và quy định từ nhà cung cấp hoặc tổ chức liên quan để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về sản phẩm hoá chất S97 (Dung Môi Cao Su):

 1. Tính chất vật lý và hóa học:

 • S97 là một loại dung môi cao su được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cao su và liên quan đến các ứng dụng cao su.
 • Nó có thể tồn tại dưới dạng chất lỏng trong phạm vi nhiệt độ và áp suất nhất định.
 • Tính chất hóa học của S97 có thể thay đổi tùy thuộc vào thành phần cụ thể và yêu cầu ứng dụng.
 1. Ứng dụng:

 • Dung môi cao su: S97 được sử dụng như một dung môi trong quá trình sản xuất và gia công cao su. Nó có khả năng hoà tan và pha trộn tốt với các chất liên quan đến cao su, giúp cải thiện quá trình trộn, nền tảng và xử lý cao su.
 • Chất phụ gia: S97 cũng có thể được sử dụng như một chất phụ gia trong sản xuất các sản phẩm cao su khác, như keo dán, băng dính và các ứng dụng liên quan đến cao su khác.
 1. An toàn và quy định:

 • Khi làm việc với S97 (Dung Môi Cao Su), cần tuân thủ các biện pháp an toàn như đeo bảo hộ cá nhân, bảo vệ mắt và da. Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng S97 trong ngành công nghiệp cao su.

S97 (Dung Môi Cao Su) là một sản phẩm hoá chất được sử dụng như một dung môi và chất phụ gia trong ngành công nghiệp cao su. Với tính chất đặc trưng và khả năng hoà tan, nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và gia công cao su. Tuy nhiên, trước khi sử dụng S97, cần tuân thủ các biện pháp an toàn và quy định từ nhà cung cấp hoặc tổ chức liên quan để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline